De informatie op deze website is met grote zorgvuldigheid tot stand gekomen. De informatie is gebaseerd op de antwoorden die je hebt gegeven in de test en is alleen bedoeld als een indicatie. Om tot een gedegen afweging van belangen en vaststelling van de juridische consequenties van wensen en afspraken te komen vinden wij een persoonlijk gesprek met een van de juristen van de bij Netwerk Notarissen aangesloten notariskantoren nodig. Netwerk Notarissen is niet aansprakelijk voor eventuele onvolkomenheden, onjuistheden en gevolgen van deze test. Evenmin is Netwerk Notarissen verantwoordelijk en aansprakelijk voor via hyperlinks (met onze website) verkregen informatie op externe websites.

Copyright

Het copyright van de inhoud van deze website berust bij Netwerk Notarissen B.V. Overname van teksten van deze website is uitsluitend toegestaan na uitdrukkelijke toestemming van Netwerk Notarissen.